Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder


Op basis van aanpassingen aan het akoestisch rapport is gebleken dat de geluidbelasting ook bij 2 woningen aan de Limbrichterstraat te Nieuwstadt in beperkte mate toeneemt. Voor deze 2 woningen moet alsnog een hogere waarde worden vastgesteld. De bewoners/eigenaren van deze woningen zijn hiervan afzonderlijk schriftelijk in kennis gesteld.

Het ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder (incl. bijbehorende stukken) ligt met ingang van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 2020 (6 weken) voor een ieder ter inzage. In de kennisgeving (pdf, 49 kB) kunt u meer lezen over de ter inzage legging en over de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

> Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder (pdf, 753 kB)

> Bijlage 1 akoestisch rapport (pdf, 81 MB)

> Bijlage 2a Ontwerp besluit HW (pdf, 107 kB)

> Bijlage 2b Ontwerp besluit HW (pdf, 658 kB)