Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft aan de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is voor de autofabriek cruciaal om nieuwe klanten te kunnen werven. VDL Nedcar is een belangrijke economische motor voor Limburg en zorgt voor veel werkgelegenheid, in de fabriek zelf én bij toeleveranciers.

In het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP), dat door Provinciale Staten is vastgesteld, staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Gedeputeerde Staten hebben de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend en een besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.

In de bouwteamfase is het schetsontwerp uit de PIP-fase uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp en daarna naar een definitief ontwerp voor de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur. Op het moment dat er sprake is van een ‘go’, worden de verdere acties van de bouwteamfase uitgevoerd. Bij 'Nieuws' informeren wij u over de voortgang van de Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.