Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.

VDL Nedcar is een belangrijke economische motor van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet wettelijk worden geregeld.

Op vrijdag 18 december 2020 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP) vastgesteld. In het PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Ook hebben Gedeputeerde Staten de benodigde omgevingsvergunning, Wnb-vergunning (stikstof), kapvergunning en ontheffing Wnb (soorten) verleend. Verder hebben zij een besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.