Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.

Het provinciebestuur wil meewerken aan een uitbreiding, omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor is van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet eerst wettelijk worden geregeld.

Op vrijdag 18 december 2020 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP) vastgesteld. In het PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten onlangs de benodigde omgevingsvergunning en Wnb-vergunning verleend en hebben zij het besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.