Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft aan de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is voor de autofabriek cruciaal om nieuwe klanten te kunnen werven. VDL Nedcar is een belangrijke economische motor voor Limburg en zorgt voor veel werkgelegenheid, in de fabriek zelf én bij toeleveranciers.

In het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP), dat door Provinciale Staten is vastgesteld, staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Gedeputeerde Staten hebben de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend en een besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.

Het project zit nu in de bouwteamfase. Hierin wordt het schets ontwerp uit de PIP fase uitgewerkt naar voorlopig ontwerp en vervolgens naar een definitief ontwerp voor de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur. Alle voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken daarvoor zijn in volle gang. Naar verwachting wordt de bouwteamfase rond maart 2023 afgerond.