Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.

Het provinciebestuur wil meewerken aan een uitbreiding, omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor is van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet eerst wettelijk worden geregeld.

Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. In het ontwerp-PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Het ontwerp-PIP heeft 6 weken ter inzage gelegen. De periode voor het indienen van een zienswijze liep tot en met woensdag 12 augustus 2020.

Waarom wil VDL Nedcar uitbreiden?

In deze film geeft directeur Paul van Vuuren van VDL Nedcar aan waarom VDL Nedcar wil uitbreiden. Gedeputeerde Joost van den Akker vertelt waarom dit van belang is voor onze provincie en nodigt u uit om mee te denken over de plannen.

Blue Billywig video embed