Koninklijk Besluit over onteigening grond


Als voorbereiding op de aanpassingen van de infrastructuur van het project Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar is bij de Kroon (regering) een verzoek ingediend tot onteigening van gronden, die nodig zijn om de geplande aanpassingen te realiseren. Deze procedure wordt ingezet als de benodigde gronden niet langs minnelijke weg (zonder onteigeningsprocedure) kunnen worden aangekocht. Voor het realiseren van de geplande aanpassingen in de infrastructuur is het nodig dat de Provincie beschikt over de gronden waarop de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Het genomen Koninklijk Besluit

De Kroon is van mening dat de noodzaak van onteigening nog niet is aangetoond, omdat de werkzaamheden voor de aanpassingen aan de wegen nog niet zijn gegund. Om deze reden heeft de Kroon een negatief besluit genomen en het verzoek tot onteigening afgewezen.

Mogelijke gevolgen voor de planning

Dit besluit van de Kroon kan mogelijk gevolgen hebben voor de planning van het project Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar, als de benodigde gronden niet alsnog minnelijk kunnen worden geworven. De Provincie Limburg brengt dit samen met VDL Nedcar in beeld. Op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren we dat via deze website.