Planning


BEROEPSFASE

1e kwartaal 2021

  • Start ter inzage legging PIP en alle bijbehorende stukken
  • Start beroepstermijn Raad van State (6 weken)

Medio 2022

  • Uitspraak Raad van State

AANBESTEDINGSFASE

1e kwartaal 2021 - 2e kwartaal 2022

  • Voorbereidingen infra

3e kwartaal 2022 - 4 kwartaal 2022

  • Aanbesteding en gunning

UITVOERINGSFASE

2023 - 2024

  • Uitvoering