Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar


VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.
Het provinciebestuur wil meewerken aan een uitbreiding, omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor is van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet eerst wettelijk worden geregeld.

In onderstaande film geeft directeur Paul van Vuuren van VDL Nedcar aan waarom VDL Nedcar wil uitbreiden. Gedeputeerde Joost van den Akker vertelt waarom dit van belang is voor onze provincie en nodigt u uit om mee te denken over de plannen.

Blue Billywig video embed

Wat we gaan doen

We hebben een provinciaal inpassingsplan gemaakt. Dat is een provinciaal bestemmingsplan om de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast te leggen. Dat moet volgens de wet. We maken dit plan voor het fabrieksterrein en de omliggende wegen. We houden daarbij rekening met de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar en met toekomstige ontwikkelingen van de wegen in de directe omgeving. Want we willen de doorstroming en verkeersveiligheid op de provinciale wegen N297 en N276 en de aansluitende gemeentelijke wegen rondom het fabrieksterrein waarborgen.

Het PIP en alle behorende stukken ligt 6 weken ter inzage: van donderdag 7 januari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021.

Belangen van de omgeving

Bij het maken van dit provinciaal inpassingsplan keken we niet alleen naar de belangen van de autofabriek, maar ook naar de belangen van de omgeving. We trekken samen op met VDL Nedcar en met onze partners, de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Natuurlijk hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de omliggende woonkernen. De ontwikkeling van het gebied bij VDL Nedcar moet hand in hand gaan met de leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur en recreatie voor de omgeving.

Wegen rond fabriek

Als de uitbreiding doorgaat, moeten de wegen rond VDL Nedcar worden aangepast, om te zorgen voor doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. De provinciale wegen en aansluitende gemeentelijke wegen worden niet meteen aangepast. Dit gebeurt pas als zeker is dat de fabriek gaat uitbreiden.

Geen spoorontsluiting

De eerder geplande ontsluiting van de fabriek op het spoor en de bouw van een Car Handling Terminal gaan niet door. VDL Nedcar heeft deze plannen teruggetrokken, omdat ze bedrijfseconomisch niet haalbaar zijn.