Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar


VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven.

VDL Nedcar is een belangrijke economische motor van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet wettelijk worden geregeld.

Inpassingsplan

We hebben een provinciaal inpassingsplan gemaakt. Dat is een provinciaal bestemmingsplan om de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast te leggen. Dat moet volgens de wet. We maken dit plan voor het fabrieksterrein en de omliggende wegen. We houden daarbij rekening met de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar en met toekomstige ontwikkelingen van de wegen in de directe omgeving. Want we willen de doorstroming en verkeersveiligheid op de provinciale wegen N297 en N276 en de aansluitende gemeentelijke wegen rondom het fabrieksterrein waarborgen.

Op vrijdag 18 december 2020 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ (PIP) vastgesteld. Ook hebben Gedeputeerde Staten de benodigde omgevingsvergunning, Wnb-vergunning (stikstof), kapvergunning en ontheffing Wnb (soorten) verleend. Verder hebben zij een besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld.

Het PIP en alle behorende stukken zijn hier terug te vinden.

Belangen van de omgeving

Bij het maken van dit provinciaal inpassingsplan keken we niet alleen naar de belangen van de autofabriek, maar ook naar de belangen van de omgeving. We trekken samen op met VDL Nedcar en met onze partners, de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Natuurlijk hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de omliggende woonkernen. De ontwikkeling van het gebied bij VDL Nedcar moet hand in hand gaan met de leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur en recreatie voor de omgeving.

Wegen rond fabriek

Als de uitbreiding doorgaat, moeten de wegen rond VDL Nedcar worden aangepast, om te zorgen voor doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. De provinciale wegen en aansluitende gemeentelijke wegen worden niet meteen aangepast. Dit gebeurt pas als zeker is dat de fabriek gaat uitbreiden.

Geen spoorontsluiting

De eerder geplande ontsluiting van de fabriek op het spoor en de bouw van een Car Handling Terminal gaan niet door. VDL Nedcar heeft deze plannen teruggetrokken, omdat ze bedrijfseconomisch niet haalbaar zijn.