Update veldonderzoek en de fietsoversteek aan de Limbrichterstraat in Nieuwstadt is klaar!


In de komende weken vindt een kort voorbereidend detectieonderzoek plaats naar de eventuele aanwezigheid van explosieven. Het onderzoek duurt enkele dagen. De weg langs de N297 Gelders Eind en het terrein tussen de N297 en Mitsubishi Avenue kan op plaatsen tijdelijk worden afgezet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om te zorgen dat de graafwerkzaamheden in de uitvoeringsfase veilig kunnen gebeuren. Er wordt gebruikt gemaakt van een detectiehandkar, zie onderstaande foto.

Handkar die gebruikt wordt bij het detectieonderzoek voor explosieven (foto KWS infra)
Foto van een medewerker met een detectie handkar (Foto KWS Infra)
Foto detectieonderzoek
Het detectieonderzoek gaat tijdens de sneeuwbui van 8 maart gewoon door. (Foto KWS Infra, toegevoegd op 8 maart 2023)

Fietsers en wandelaars steken veiliger bij de Limbrichterstraat over!

Door de aanleg van de fietsoversteek kunnen fietsers en wandelaars nu veiliger oversteken. De fietsoversteek was een wens van de omwonenden. Fietsers en wandelaars kunnen nu in twee stappen de provinciale weg N276 oversteken en hoeven dan maar op 1 rijrichting te letten.

De wens was oorspronkelijk onderdeel van de aanpassingen infrastructuur voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. De Provincie had in 2022 echter de mogelijkheid om veilige fietsoversteekplaatsen te maken en heeft in dat verband de oversteek aan de Limbrichterstraat reeds kunnen realiseren. De laatste werkzaamheden zijn onlangs afgerond en fietsers en wandelaars maken er al gebruik van zoals uit onderstaande foto’s blijkt.

Fietsoversteek Limbrichterstraat 2
Aanzicht fietsoversteek vanuit Limbrichterstraat Nieuwstadt
Fietsoversteek Limbrichterstraat 3
Fietsoversteek Limbrichterstraat/N276.
Fietsoversteek Limbrichterstraat 5
Fietser maakt gebruik van de veilige fietsoversteek aan de Limbrichterstraat om de N276 over te steken