Uitstel gunning aanpassing infrastructuur VDL Nedcar


Gedeputeerde Staten hebben via een mededeling portefeuillehouder de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over uitstel van de gunning van de aanpassing van de infrastructuur VDL Nedcar.

Samen met VDL Nedcar is de Provincie Limburg tot de conclusie gekomen dat op dit moment nog niet aan alle in december 2020 overeengekomen criteria wordt voldaan, zodat nog niet kan worden gegund. Zodra dit wel het geval is, en daar heeft de Provincie Limburg vertrouwen in, zal de gunning plaatsvinden en zullen de infrastructurele aanpassingen worden gerealiseerd.