Update Veldonderzoeken archeologie juni


De archeologische veldwerkzaamheden zijn klaar. Onderzoeksbureau RAAP is begonnen met het analyseren van de gegevens van het booronderzoek en de gemaakte proefsleuven. Hieruit zal blijken of er nog nader onderzoek nodig is, of dat het gebied archeologisch gezien niet verder onderzocht hoeft te worden. De rapportage die onderzoeksbureau RAAP hiervoor opstelt, wordt voorgelegd aan de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren (beide Bevoegd Gezag).

Bijzondere vondsten

Tijdens het graven van de proefsleuven zijn twee explosieven aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft deze veilig gesteld en opgeruimd. Verder zijn er verschillende vondsten gedaan, zoals: scherven van aardewerk, vuurstenen, resten van meilers en karresporen. Meilers zijn stapels van blokken hout, die werden afgedekt met grond om houtskool te winnen. Onderzoeksbureau RAAP brengt nu in kaart wat deze vondsten over het gebied vertellen.

Foto aangetroffen explosief in proefsleuf
Foto van een van de twee aangetroffen explosieven
Foto aangetroffen karrespoor in proefsleuf
Foto van aangetroffen karrespoor in proefsleuf
Foto van proefsleuf met kijkgaten en aangetroffen houtskool
Foto van proefsleuf met kijkgaten en aangetroffen houtskool
Foto aangetroffen grondopbouw
Foto aangetroffen grondopbouw. Colluvium is bodemmateriaal dat door bodemerosie van een helling is afgespoeld en zich aan de voet van die helling heeft opgehoopt. In Nederland komt het in het lösslandschap van Zuid-Limburg veel voor. (Foto: Onderzoeksbureau RAAP)
Foto van aangetroffen houtskoolmeiler
Foto van aangetroffen houtskoolmeiler (foto: Onderzoeksbureau RAAP)