Update veldwerkzaamheden archeologie


De boringen voor het archeologisch onderzoek ter hoogte van de gebieden N297, de N276 en Mitsubishi Avenue zijn uitgevoerd en afgerond. Onderzoeksbureau RAAP analyseert de resultaten en op basis daarvan wordt bekeken of aanvullend onderzoek nodig is.

Vanaf week 14 is gestart met het maken van proefsleuven met behulp van een graafmachine, ter hoogte van de nieuwe N276 (Yard). Op de plek waar deze proefsleuven worden gemaakt, zijn geen verdenkingen op explosieven. Naar verwachting ronden we de veldwerkzaamheden voor het archeologisch onderzoek eind april af.

Oproep aan iedereen voor de veiligheid

De veiligheid staat voorop tijdens de veldwerkzaamheden. Het onderzoeksterrein is alleen toegankelijk voor de medewerkers van de onderzoeksbureaus en de aannemer. We vragen iedereen met klem om het onderzoeksterrein vanwege de veiligheid niet te betreden. Alvast bedankt voor de medewerking.

Grondboring archeologisch onderzoek
Boring voor het archeologisch onderzoek
Beoordeling grond archeologisch onderzoek
Grond van de boring wordt beoordeeld op type/soort bodem. Via de kleur wordt onder andere bepaald of er in de bodem verstoringen zijn en/of het archeologisch vlak aanwezig is

Aanvulling 14 april 2022

Graafmachine maakt proefsleuf voor archeologisch onderzoek
Graafmachine maakt proefsleuf voor archeologisch onderzoek
Proefsleuven voor archeologisch onderzoek
Proefsleuven voor archeologisch onderzoek