Landschapsplan


De uitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassing van de N276 en N297 heeft ook gevolgen voor de landschappelijke inpassing. We werken samen met verschillende belangenorganisaties uit de omgeving aan een plan voor de herinrichting van het landschap.

Dit najaar hebben we met deze organisaties de eerste plannen uitgewerkt voor een landschapsplan. In een eerste sessie hebben we besproken welke gedachten er zijn over onder andere:

• de landschappelijke inrichting langs de Geleenbeek
• hoe we kunnen omgaan met groen rond de fabriek en de infrastructuur
• en hoe de omgeving van kasteel Wolfrath kan worden ingericht.

Deze inbreng is verwerkt in een concept-plan dat eind september 2019 in een tweede sessie met de belangenorganisaties is besproken.

Op dit moment onderzoeken we nog verschillende alternatieven voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassing van de N276 en N297. In het voorjaar van 2020 bepalen we welk alternatief de voorkeur heeft. Daarna kunnen we samen met de belangenorganisaties het landschappelijk inpassingsplan verder uitwerken.

Met welke belangenorganisaties en vertegenwoordigers van overheden we samenwerken, kunt u lezen in het bericht 'Ontwerp voor landschap'.