Ontwerp voor landschap


Behalve naar de uitbreiding van de gebouwen van VDL Nedcar kijken we ook naar de herinrichting van het landschap rondom de fabriek. De uitbreiding heeft invloed op het landschap en natuur zal moeten worden gecompenseerd.

Het projectteam maakt samen met een werkgroep een ontwerp voor het direct omliggende landschap. In deze werkgroep zitten verschillende belangenorganisaties en vertegenwoordigers van overheden:

 • VVE huize Witham
 • Dorpsplatform Holtum
 • Landschapspark Susteren
 • Buurtvereniging Veur en achter ’t sjpaor
 • Gezamenlijke Buurten Comité Nieuwstadt
 • Dorpsraad Susteren
 • Stichting De Groene Sporenwolf
 • Groene Taille Comité
 • Waterschap Limburg
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Rijkswaterstaat
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Limburgs Landschap/Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer
 • Provincie Limburg

Ingenieurs- en adviesbureau Antea heeft een inloopmoment georganiseerd voor de leden van de werkgroep.

De projectgroep hield op 20 augustus 2019 een besloten bijeenkomst voor de werkgroep. Ze informeerde de werkgroep over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het landschapsontwerp en over de (verwachte) resultaten van verschillende omgevingsonderzoeken.

Ideeën en wensen

De belangenorganisaties konden in workshops ideeën en wensen voor de inrichting van het landschap indienen. Op basis van deze ideeën en wensen maakt de projectgroep het conceptontwerp voor het landschap. De projectgroep besprak dit conceptontwerp met de werkgroep tijdens de tweede besloten bijeenkomst op dinsdag 24 september 2019. Ze verzamelt de reacties en verfijnt daarna het conceptontwerp tot een concept-definitief ontwerp.