Vaststelling ontwerp-provinciaal inpassingsplan


Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. In het ontwerp-PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Het ontwerp-PIP ligt 6 weken ter inzage: van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2020. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze indienen.

Het ontwerp inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ en alle overige stukken kunt u met ingang van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 (6 weken) hier inzien.

Alle stukken liggen van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 (6 weken) ook ter inzage bij:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
  • de stadswinkel van Sittard-Geleen, Markt 1, Geleen, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, Echt, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond, tijdens kantooruren. Hier ligt alleen de ontwerp-watervergunning met onderliggende stukken ter inzage.

Let hierbij op eventuele beperkingen vanwege coronamaatregelen.

Meer weten over de vaststelling van het ontwerp-PIP? Bekijk de officiële kennisgeving (pdf, 432 kB) of lees het volledige persbericht.

In de kennisgeving is bij het onderdeel ‘Schriftelijke zienswijzen’ een foutief mailadres vermeld voor het per e-mail kunnen sturen van een schriftelijke zienswijze. Het juiste mailadres is post­bus@prvlim­burg.nl.

Kijk hier voor de rectificatie (pdf, 297 kB) (pdf, 297 kB) van de kennisgeving.