Terinzagelegging Ontwerp Inpassingsplan


Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp- inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. In het ontwerp-PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. Het ontwerp-PIP heeft 6 weken ter inzage gelegen: van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2020.

Het ontwerp Inpassingsplan en alle overige documenten kunt u hieronder inzien.

Ontwerp Omgevingsvergunning - Algemeen