Proclaimer


Dit is een website van de Provincie Limburg. De Provincie streeft ernaar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u toch informatie tegen die onjuist of verouderd is, wilt u dit dan aan ons doorgeven? U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk via ons vragenformulier.

Hoe snel reageren wij?

Provincie Limburg behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren. Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een bericht waarin wij aangeven wanneer en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van de Provincie Limburg en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Provincie Limburg is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Vragenformulier