Stand van zaken Platteland in Ontwikkeling


Voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar werken we samen met het project Platteland in Ontwikkeling – Landgoederenzone Swentibold (kortweg PIO). In dit PIO-project werken de volgende partijen samen.

Gemeente Echt-Susteren, gemeente Sittard-Geleen, Gemeinde Selfkant, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond, NV Waterleidingmaatschappij Limburg, Stichting Landschapspark Susteren, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen en de Vereniging Natuurmonumenten.

Wat doet PIO?

In het smalste stukje van Nederland wordt ruimte gegeven aan economische ontwikkelingen. Daardoor staan het landschap en de leefbaarheid onder druk. Het gebied verdient een stevige regie en een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Samen met de streek gaat PIO aan de slag om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het landschap te behouden en te ontwikkelen. Zo blijft het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk om te wonen en te werken.

De samenwerkende partijen hebben gezamenlijk de ambities bepaald voor de natuur, water (beken en klimaatverandering), landbouw, inpassing (A2 en VDL Nedcar) en recreatie/toerisme in het gebied Swentibold.

Schetsschuiten met streek

Eind vorig jaar heeft PIO zogenaamde schetsschuiten met de streek gehouden. Bij de schetsschuiten hebben de deelnemers aangeven wat de parels en knelpunten zijn in het gebied. Ook zijn wensen en oplossingen aangedragen.

Planning

Op dit moment is PIO nog druk in overleg met haar partners over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de wensen/oplossingen. PIO bespreekt ook met de partners met welke wensen PIO zelf aan de slag gaat en welke wensen door andere partners opgepakt worden.

In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar worden verschillende wensen en oplossingen al meegenomen. Daarom stemt PIO ook goed af met het project Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar.