Aanvraag omgevingsvergunning


VDL Nedcar heeft op 13 maart bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van de fabriek. Daarin zitten ook onder meer het beeldregieplan en het milieueffectrapport (MER) deel A.

U kunt de aanvraag inzien.

Dit kan bij gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg of via internet. In juni 2020 stellen Gedeputeerde Staten het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (Ontwerp-PIP) vast. Dan wordt ook een besluit genomen over de omgevingsvergunning die VDL heeft aangevraagd. Hierna kan iedereen zijn zienswijze op het Ontwerp-Pip en de omgevingsvergunning indienen.

Voor meer uitleg over deze omgevingsvergunning en om de aanvraag in te zien, ga naar: officielebekendmakingen.nl