Landschapsplan


Op basis van het voorkeursalternatief (besluit GS d.d. 18 februari 2020) heeft Antea Group het landschappelijk inpassingsplan verder uitgewerkt. Tijdens een derde landschapssessie, op maandag 2 maart, licht Antea Group het landschapsplan toe en vertelt hoe de inbreng uit eerdere bijeenkomsten is verwerkt.

Voor deze bijeenkomst zijn onder andere belangengroepen uit de regio Nieuwstadt, Susteren, Holtum en natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd die ook hebben deelgenomen aan de eerdere 2 sessies. De overheidsorganisaties Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen nemen ook deel.

In het landschapsplan staan de vormgeving en inpassing van de nieuwe bedrijfsgebouwen en het landschapsontwerp. Dit landschapsplan presenteren we binnenkort tijdens algemene informatiebijeenkomsten. In een volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over deze bijeenkomsten.