Werkbezoek Commissie m.e.r.


De Commissie m.e.r. heeft op woensdag 3 juli 2019 VDL Nedcar bezocht om te kijken wat er precies speelt. Provincie Limburg heeft de commissie namelijk gevraagd om advies over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Deze concept-NRD lag voor iedereen ter inzage (pdf, 5.3 MB) van 27 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019. Het advies van de Commissie m.e.r. over de concept-NRD is klaar en is te lezen op commissiemer.nl

In deze fase van de m.e.r.-procedure is het advies van de Commissie m.e.r. vrijwillig. Op het moment dat Gedeputeerde Staten het milieueffectrapport (MER) vaststellen, wordt de Commissie nog een keer om advies gevraagd. Dan is het een wettelijk verplicht advies op grond van de Wet Milieubeheer. Met de adviezen van de Commissie over de concept-NRD en later over het MER, kan de Provincie Limburg een zorgvuldig besluit nemen over de uitbreiding van VDL Nedcar.

Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke commissie met een open manier van werken. Al haar adviezen zijn openbaar en staan op de website. Per project selecteert de Commissie deskundigen met de juiste kennis die advies geven.


VDL_Nedcar_nieuwsbrief_sep2019_art4_commissie_mer