Notitie Reikwijdte Detailniveau


Bij het maken van verdere plannen in het vierde kwartaal van 2019 worden deze vereenvoudigde varianten in het MER verder onderzocht. Deze aanpassingen aan de concept-NRD zijn opgenomen in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Gedeputeerde Staten hebben deze definitieve NRD op dinsdag 24 september 2019 vastgesteld.

De Commissie m.e.r. adviseert de Provincie om ook te onderzoeken hoe de natuur- en landschapswaarden zoveel mogelijk bewaard kunnen blijven bij uitbreiding van de fabriek en aanpassing van de infrastructuur.