Zittingsdatum Raad van State 13 januari 2022


Zittingsdatum Raad van State 13 januari 2022

De zitting bij de Raad van State in Den Haag over de beroepsprocedure van het provinciaal inpassingsplan uitbreiding VDL Nedcar en bijbehorende besluiten vindt plaats op donderdag 13 januari 2022. Dat heeft de Raad van State aan alle betrokken partijen laten weten. In de regel doet de Raad van State binnen 6 weken de uitspraak. Deze termijn kan met ten hoogste 6 weken worden verlengd.