Voorbereidingen infrastructuur


De planvoorbereiding voor de aanpassingen aan de infrastructuur wordt uitgewerkt door een bouwteam. Het bouwteam krijgt in een vroeg stadium inzicht in de belangen van de omgeving. Denk daarbij aan bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en communicatie.

De aanbesteding is afgerond

De aanbesteding voor de planvoorbereiding is doorlopen. De aannemer voor het bouwteam is geselecteerd en gecontracteerd. Deze aannemer is Combinatie KWS Infra / Van Hattum en Blankevoort. De Combinatie is ook de beoogde aannemer voor de uitvoering van de realisatiewerkzaamheden.

Voorbereidingen infrastructuur

De planvoorbereiding voor de aanpassingen aan de infrastructuur wordt uitgewerkt door een bouwteam. Provincie Limburg en de geselecteerde aannemer werken het huidige schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp voor de nieuwe infrastructuur. Ze stellen samen ook een contract op voor de uitvoering. De fase waarin we hieraan werken noemen we de bouwteamfase. Deze bouwteamfase is dinsdag 22 februari 2022 gestart en duurt ongeveer 12 maanden.

Een bouwteam krijgt snel inzicht

Als deelnemer aan het bouwteam krijgt de beoogde aannemer voor de uitvoering al tijdens het planvormingsproces inzicht in de belangen van omwonenden en bedrijven en in de omgeving. Zo wordt zijn expertise al in een vroeg stadium ingezet om te komen tot een door alle partijen gedragen ontwerp. De invloed van de werkzaamheden op bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid (hinderbeperking) en communicatie wordt in beeld gebracht. Waar nodig vindt afstemming van de plannen met betreffende omwonenden, bedrijven en instanties plaats. Deze partijen zullen door het bouwteam worden benaderd.

De inhoud van dit nieuwsbericht is bijgewerkt op 21 april 2022.

Volg de voortgang van het bouwteam via de nieuwsbrief en website

Via de Nieuwsbrief VDL Nedcar en deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van het bouwteam.


Ondertekening 31 maart 2022

Donderdag 31 maart is in Maastricht de overeenkomst voor de bouwteamfase van de “Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar” door Diederik Timmer (directeur Provincie Limburg), Eric Vugs (directeur KWS Eindhoven) en Dick van Erkel (directeur Van Hattum en Blankevoort vestiging Zuid) getekend (van links naar rechts op de foto).

KWS en Van Hattum en Blankevoort treffen samen met de Provincie Limburg in bouwteamverband de noodzakelijke voorbereidingen en ontwikkelen een definitief ontwerp voor aanpassing van de infrastructuur rondom VDL Nedcar.