Vier beroepen ingediend op PIP


Op 18 december 2020 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan (PIP) en bijbehorende besluiten voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Alle stukken lagen van 7 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 ter inzage. In deze periode zijn vier beroepen ingediend.

Ook is er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Een nieuw beroep indienen tegen bovengenoemde besluiten is niet meer mogelijk.

De Provincie heeft inmiddels haar eerste verweer ingediend bij de Raad van State. De volgende stap is de zitting bij de Raad van State later dit jaar. Mogelijk wordt vóór die zitting de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak geraadpleegd, ook wel bekend als de STAB. De datum van de zitting is nu nog onbekend. Zodra deze datum bekend is, laten we dit weten.