Verbetering veiligheid Limbrichterstraat Nieuwstadt voor fietsers en voetgangers dit jaar


Fietsers en voetgangers kunnen voor het einde van dit jaar veiliger oversteken op de Limbrichterstraat in Nieuwstadt. In het midden van de weg wordt een opstelplaats gemaakt, waardoor de weg in twee stappen kan worden overgestoken. Bij het oversteken in delen hoeft maar steeds op 1 kant van het verkeer gelet te worden en dit verhoogt de veiligheid. Het cluster Wegbeheer van de Provincie Limburg wil in oktober 2022 starten met de aanleg. Naar verwachting is de oversteek in december 2022 klaar.

Wens van de omwonenden

Het verbeteren van de veiligheid voor het oversteken van deze weg is een wens van de omwonenden.

De oversteek staat bekend als een onveilig punt op een route die veel wordt gebruikt door scholieren en recreatieve fietsers en wandelaars. Deze wens maakt oorspronkelijk onderdeel uit van de aanpassingen infrastructuur voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. Het cluster Wegbeheer kan dit jaar op 4 plekken in Limburg zorgen voor een veilige fietsoversteek en gaat hierdoor de fietsoversteek in dit kader realiseren.

Mogelijke overlast tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering, die enkele weken duurt, kan er lokaal wat geluidsoverlast zijn voor de direct aanwonenden. Daarnaast kan er sprake zijn van licht oponthoud (filevorming) op de N276 als gevolg van een doorgangsregeling voor het verkeer. Hierover worden de omwonenden vooraf geïnformeerd. Informatie over de werkzaamheden wordt ook gecommuniceerd via deze website.

Compensatie voor vijf bomen

Om een veilige oversteek te maken is ruimte nodig. De rijbaan wordt iets uitgebogen. Langs de N276 worden hiervoor 5 bomen gekapt. Deze bomen zijn helaas niet geschikt voor herplanting. De Provincie Limburg compenseert de kap van deze bomen door het aanplanten van nieuwe bomen. Het aanplanten van de nieuwe bomen wordt meegenomen in het project gebiedsontwikkeling VDL Nedcar.

Volg de voortgang van de fietsoversteek via de nieuwsbrief en website

Via de Nieuwsbrief VDL Nedcar en deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van de planning en realisatie van de fietsoversteek door het cluster Wegbeheer.

Foto hoofdartikel Locatie veilige fietsoversteek
Foto van de locatie van de fietsoversteek aan de Limbrichterstraat
Foto hoofdartikel schetsontwerp fietsoversteek
Foto van het schetsontwerp voor de fietsoversteek aan de Limbrichterstraat