Update veldonderzoeken november 2022


In de komende weken vinden er enkele korte voorbereidende onderzoeken plaats voor explosievendetectie, ecologie en archeologie.

Deze onderzoeken duren gemiddeld 1 tot 2 dagen. Soms kan er sprake zijn van een rijdende afzetting.