Uitspraak voorlopige voorziening


Op 25 mei heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over de voorlopige voorziening. Deze voorlopige voorziening was ingediend op het provinciaal inpassingsplan (PIP) en bijbehorende besluiten. Op 10 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in zoverre met het verzoek op dit moment geen spoedeisend belang is gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Dit is aanleiding om het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

U kunt de hele uitspraak lezen op raadvanstate.nl.