Terugblik terinzagelegging ontwerp-provinciaal inpassingsplan


Van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2020 lag het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de uitbreiding van VDL Nedcar ter inzage, inclusief verschillende ontwerp-vergunningen. In het ontwerp-PIP staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen gaan gebeuren. In deze 6 weken van terinzagelegging zijn er 43 zienswijzen op het ontwerp-PIP ingediend.

De zienswijzen gaan onder andere over:

  • het behoud van het Sterrebos
  • de aanleg van de randweg
  • de bovenwettelijke compensatie
  • een robuustere landschappelijke inpassing
  • en het nut en de noodzaak en haalbaarheid van de plannen van VDL Nedcar in relatie tot de huidige economische situatie.

Alle zienswijzen worden anoniem gemaakt en voorzien van een antwoord. Die antwoorden worden samengevoegd in een nota van Zienswijzen & Advies. Alle indieners van de zienswijzen ontvangen een exemplaar van deze nota en daarmee reactie op hun zienswijze. Dit gebeurt nadat Provinciale Staten het inpassingsplan op 11 december 2020 hebben vastgesteld.

Webinar terugkijken

Op woensdag 8 juli 2020 vond een webinar plaats waarin we meer uitleg gaven over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) en de laatste ontwikkelingen rondom de uitbreiding van VDL Nedcar. Heeft u dit webinar gemist? Kijk het webinar dan hier terug.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het webinar, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.