Terinzagelegging gewijzigde ontheffing Wet natuurbescherming


Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen om de uitbreiding van het fabrieksterrein van VDL Nedcar mogelijk te maken. Het gaat om het besluit ten behoeve van de wijziging van de eerdere ontheffing Wet natuurbescherming (ontheffing hoofdstuk 3, Soorten).

Dit besluit ligt samen met alle stukken zes weken lang voor iedereen ter inzage, van 18 november 2021 tot en met 30 december 2021 in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
  • de stadswinkel van Sittard-Geleen, Markt 1, Geleen, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, Echt, op de daar gebruikelijke plaats en tijden.

Let op eventuele beperkingen vanwege coronamaatregelen.

Alle stukken zijn ook op de pagina documenten in te zien, onder het kopje Terinzagelegging gewijzigde ontheffing Wet natuurbescherming

Meer weten over het ontwerpbesluit? Bekijk de officiële kennisgeving (pdf, 113 kB).