Ter inzage: ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming en Wabo


Gedeputeerde Staten hebben ontwerpbesluiten genomen om de uitbreiding van het fabrieksterrein van VDL Nedcar mogelijk te maken. Het gaat om het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming (ontheffing hoofdstuk 3, Soorten) en het ontwerpbesluit Wabo voor de activiteiten ‘vellen van houtopstanden en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’. Deze ontwerpbesluiten liggen, samen met alle stukken, vanaf 26 maart zes weken ter inzage.

Alle stukken liggen zes weken lang voor iedereen ter inzage, van vrijdag 26 maart tot en met donderdag 6 mei 2021 in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
  • de stadswinkel van Sittard-Geleen, Markt 1, Geleen, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • het gemeentehuis van Echt- Susteren, Nieuwe Markt 55, Echt, op de daar gebruikelijke plaats en tijden.

Let op eventuele beperkingen vanwege coronamaatregelen.

Alle stukken zijn ook op de pagina Terinzagelegging ontwerpbesluiten in te zien.

Meer weten over de ontwerpbesluiten? Bekijk de officiële kennisgeving (pdf, 345 kB).