Ter inzage: besluiten Wet natuurbescherming en Omgevingsvergunning


Gedeputeerde Staten hebben besluiten genomen om de uitbreiding van het fabrieksterrein van VDL Nedcar mogelijk te maken. Het gaat om het besluit Wet natuurbescherming (ontheffing hoofdstuk 3, Soorten) en het besluit Omgevingsvergunning ‘Vellen houtopstand aan de noordzijde van het huidig bedrijfsterrein VDL Nedcar ten behoeve van de uitbreiding’. Deze besluiten liggen, samen met alle stukken, vanaf 14 juni zes weken ter inzage.

Alle stukken liggen zes weken lang voor iedereen ter inzage, van maandag 14 juni tot en met maandag 26 juli 2021 in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
  • de stadswinkel van Sittard-Geleen, Markt 1, Geleen, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, Echt, op de daar gebruikelijke plaats en tijden.

Let op eventuele beperkingen vanwege coronamaatregelen.

Alle stukken zijn ook op de pagina Terinzagelegging besluiten in te zien.

Meer weten over de ontwerpbesluiten? Bekijk de officiële kennisgeving (pdf, 363 kB).