Ge­de­pu­teer­de Sta­ten kiest voor rand­weg ten be­hoe­ve van uit­brei­ding VDL Ned­car


Gedeputeerde Staten hebben ten behoeve van de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar een inhoudelijke voorkeur uitgesproken voor een sobere en doelmatige randweg bij uitbreiding van de fabriek aan noordelijke zijde. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “Dit alternatief biedt de beste kansen voor VDL Nedcar om de automotive industrie in Limburg verder duurzaam te verankeren.”

VDL Nedcar is een belangrijke economische motor van Limburg. Het bedrijf zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers

In gesprekken gaven bewoners van Nieuwstadt en Holtum aan een voorkeur te hebben voor de sobere en doelmatige variant van de randweg. Ook VDL Nedcar heeft een voorkeur voor de randweg.
De provincie stelt bij de voorkeur voor deze randweg de voorwaarde dat uiterlijk in mei 2020 de financiering voor deze infrastructuur rond is. Hierover vinden nog gesprekken plaats met VDL Nedcar. De planning is om in de zomer van 2020 de afgeronde milieu-effect rapportage ter inzage te leggen en het definitieve provinciaal inpassingsplan in december 2020 vast te stellen.