Provinciaal Inpassingsplan vanaf 7 januari 2021 ter inzage


Nu het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld, ligt het 6 weken ter inzage: van donderdag 7 januari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021. Tevens hebben Gedeputeerde Staten onlangs de benodigde omgevingsvergunning en Wnb-vergunning verleend en hebben zij het besluit hogere waarden industrielawaai vastgesteld. Ook deze documenten liggen ter inzage.

Het inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, bovengenoemde besluiten en alle bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 7 januari 2021 tot en met donderdag 18 februari 2021 (6 weken) inzien op de pagina Terinzagelegging. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en de ontwerp-besluiten of als hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP en de ontwerp-besluiten kan iedereen beroep instellen.

Alle stukken liggen van 7 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 ook ter inzage bij:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
  • de stadswinkel van Sittard-Geleen, Markt 1, Geleen, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, Echt, op de daar gebruikelijke plaats en tijden
  • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond, tijdens kantooruren. Hier ligt alleen de watervergunning met onderliggende stukken ter inzage.

Let op eventuele beperkingen vanwege coronamaatregelen.

Meer weten over de vaststelling van het inpassingsplan en daarmee samenhangende vergunningen en het hogere waarden-besluit? Bekijk dan de officiële (pdf, 378 kB) kennisgeving.