Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan later ter inzage


Zoals u weet, zijn we bezig met het inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van VDL Nedcar. Gedeputeerde Staten stellen het ontwerp-PIP vast op 30 juni 2020. Dit zou eerst op 9 juni 2020 gebeuren, maar we hebben meer tijd nodig om de onderzoeken volledig en zorgvuldig te kunnen afronden. Dit betekent dat na 30 juni 2020 het ontwerp-PIP 6 weken ter inzage komt en dat iedereen dan zijn zienswijze kan indienen.

Op 30 juni 2020 worden ook ontwerp-besluiten genomen over diverse vergunningen. Daarna kan iedereen ook daarop gedurende 6 weken zijn zienswijze indienen.

Natuurlijk gaan we u na het besluit op 30 juni 2020 informeren over het ontwerp-PIP, zowel digitaal als via andere media. Over deze manier van informeren ontvangt u op tijd bericht van ons.