Informeren toelichting voorkeursvariant


Om te komen tot een inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van VDL Nedcar hechten wij grote waarde aan de input vanuit de omgeving tijdens de planvoorbereiding.

Er was een extra landschapssessie voor belangengroeperingen gepland op 16 maart 2020 en een tweetal algemene inloopavonden op 1 en 2 april 2020 om u hierover te informeren. Door de Corona-crisis hebben deze bijeenkomsten echter begrijpelijkerwijs geen doorgang kunnen vinden. Vandaar dat wij u via bijgaande presentaties informeren.
(onderstaande video's bij voorkeur met Google Chrome openen)