Grond- en grondwateronderzoeken in oktober 2022


Aansluitend op de vooronderzoeken voor archeologie, explosieven en ecologie worden onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de staat van de bodem en de wegen. Inzicht in de kwaliteit van de grond en het grondwater maakt duidelijk waarmee tijdens de uitvoering rekening gehouden moet worden. Deze voorbereiding helpt om de werkzaamheden straks goed en tijdig uit te kunnen voeren.

Onderzoeken op de weg

Op plaatsen waar een tijdelijke rijbaanafzetting staat worden twee soorten onderzoeken op de weg uitgevoerd: valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en asfaltboringen. We verzamelen informatie over de laagdiktes en de materiaalsoorten.

Meer over de valgewichtdeflectiemeting

Met valgewichtdeflectiemetingen wordt de doorbuigzaamheid van de weg gemeten en de stijfheden van de afzonderlijke lagen bepaald. De draagkracht van een weg is een van de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwerpen van zowel een nieuwe weg als het herontwerp van een bestaande weg.

De meting gebeurt door middel van een dynamische belasting met een vallend gewicht. Tijdens de draagkrachtmetingen simuleren we een wielbelasting die overeenkomt met een voorbijrijdende vrachtwagen. Vrachtwagens zijn namelijk de maatgevende schadefactor voor wegen. Met de data die tijdens een VGD meting wordt verzameld, wordt dus de stijfheid en restlevensduur van bijvoorbeeld een weg bepaald.

Meer over de asfaltboring

Met behulp van asfaltboringen krijgen we een goed beeld van de huidige dikte van het asfalt, de fundering en inzicht in het aantal lagen waaruit de weg is opgebouwd. Door deze boringen kunnen we goed zien wat de huidige staat is van het asfalt en krijgen we inzicht of het asfalt herbruikbaar is.

Het resultaat van een asfaltboring is een boorkern (zie afbeelding). In een boorkern zien we bijvoorbeeld of er in het verleden teerhoudend asfalt is gebruikt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt die laag tijdens de realisatiewerkzaamheden weggehaald. Teer bevat namelijk Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) en we weten dat deze stoffen niet goed zijn voor mens en milieu. De plek van de asfaltboring wordt opgevuld met koud asfalt zodat het verkeer er veilig en zonder hinder over kan rijden.

boorkern
Voorbeeld van een boorkern
Boorwagen
Zo wordt een grondboring gedaan.
FWD
Grondboringen op verschillende dieptes om inzicht te krijgen in de verschillende lagen van een weg.
Foto van een valgewichtdeflectiemeting
Foto van een valgewichtdeflectiemeting