Geluidsonderzoeken van start


Binnenkort start het onderzoek naar de gevelisolatie van de woningen waarvoor een zogenaamde ‘hogere waarde’ is vastgesteld voor het geluid afkomstig van het industrieterrein. Dit onderzoek wordt gedaan door Adviesbureau BB&E en start voor de zomervakantie. De bewoners van deze woningen ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Met de uitbreiding van VDL Nedcar neemt ook het geluid afkomstig van het industrieterrein toe. Voor 66 woningen neemt de geluidbelasting als gevolg van activiteiten op het industrieterrein toe tot een niveau boven de tot dusver geldende grenswaarde. Om de uitbreiding van VDL Nedcar mogelijk te maken binnen de kaders van de Wet geluidhinder hebben Gedeputeerde Staten daarom in december 2020 voor deze woningen zogenaamde ‘hogere waarde industrielawaai’ vastgesteld. De bewoners van deze woningen hebben hierover al een brief ontvangen. Het onderzoek naar de gevelisolatie van deze woningen is nodig om vast te stellen of er nog maatregelen nodig zijn aan de gevels van de woningen.

Op de pagina Veelgestelde vragen kunt u lezen welke maatregelen worden genomen om de kans op geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.