Gevelisolatieonderzoek is bezig


Adviesbureau BB&E is bezig met het gevelisolatieonderzoek bij woningen waar met de fabrieksuitbreiding de geluidbelasting hoger zou worden dan de grenswaarde. We verwachten dat zij de onderzoeken in oktober uitvoeren en dat de rapportages uiterlijk begin november klaar zijn.

Met de uitbreiding van VDL Nedcar neemt ook het geluid afkomstig van het industrieterrein toe. Voor 67 woningen neemt de geluidbelasting als gevolg van activiteiten op het industrieterrein toe tot een niveau boven de tot dusver geldende grenswaarde. Voor deze woningen is een zogenaamde ‘hogere waarde industrielawaai’ vastgesteld.

Bij deze woningen is gevelisolatieonderzoek nodig. Adviesbureau BB&E voert dit onderzoek voor ons uit. In juli hebben we de bewoners van deze woningen geïnformeerd over de aanpak van dat onderzoek. We hebben hen gevraagd om hun contactgegevens door te geven, zodat adviesbureau BB&E de woningopnames kan inplannen. Omdat in de vakantieperiode weinig reactie was gekomen, is in september een herinneringsbrief gestuurd.

Inmiddels hebben de meeste bewoners gereageerd en is het adviesbureau gestart met het inplannen van de woningopnames (stand van zaken op 11 oktober 2021). We verwachten dat alle woningopnames in oktober kunnen worden uitgevoerd en dat de rapportages uiterlijk begin november klaar zijn. De bewoners ontvangen de rapportages, met een toelichting en conclusie. Veel woningen hoeven alleen aan de buitenkant te worden beoordeeld (schouwen). Adviesbureau BB&E voert deze schouwen in dezelfde periode uit als de woningopnames.