Beroepen Raad van State op 8 februari 2022 ingetrokken


De beroepen van De Groene Sporenwolf (DGS) en Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON) tegen het Provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van VDL Nedcar, zijn op 13 januari 2022 bij de Raad van State besproken. DGS en SEVON hebben deze beroepen op 8 februari 2022 ingetrokken. Dit betekent dat de Raad van State niet meer tot uitspraak over zal gaan.

Het is voor VDL Nedcar nu mogelijk om te starten met de kapwerkzaamheden. Provincie Limburg ziet de komende tijd erop toe dat het bedrijf aan alle vastgelegde voorwaarden voldoet.

Aanvulling 15 februari 2022: PIP en daarmee samenhangende besluiten onherroepelijk

Met het intrekken van de beroepen van DGS en SEVON zijn de laatste beroepen tegen het PIP ingetrokken. Eerder waren al de beroepen ingetrokken van Hippisch Centrum Manege Katsbek, Hotel-Restaurant Op de Vos en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).

Hiermee zijn het PIP en de daarmee samenhangende besluiten (de Omgevingsvergunning Wabo, het besluit hogere waarden industrielawaai en de vergunning Wet Natuurbescherming) onherroepelijk geworden.


Zie ook

Mededeling portefeuillehouder inzake gebiedsontwikkeling VDL Nedcar en situatie Sterrebos afgelopen week (07/02/2022)