Bekendmaking kennisgeving planvoornemen


Kennisgeving planvoornemen en vaststelling concept-NRD

Op dinsdag 25 juni 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) de concept-NRD "Uitbreiding VDL Nedcar" vastgesteld. Van deze vaststelling alsmede van het voornemen om het inpassingsplan "Uitbreiding VDL Nedcar voor te bereiden zal op elektronische wijze kennis van worden gegeven.

De ontwerp-NRD "Uitbreiding VDL Nedcar" wordt van 27 juni tot en met 24 juli 2019 ter inzage gelegd om een ieder in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.