Archeologie


Voor de fabrieksuitbreiding zijn al verschillende archeologische onderzoeken gedaan. Eerst een bureauonderzoek voor het hele gebied. Daarna een booronderzoek om het landschap beter te begrijpen en beter in beeld te krijgen waar archeologische waarden kunnen liggen. Laatst is een proefsleuvenonderzoek in Wolfrath Oost gedaan.

Met dit onderzoek wordt bekeken of er archeologische waarden in de grond liggen. Als die er niet liggen, dan kan het gebied worden vrijgegeven voor de fabrieksuitbreiding. Gedurende het onderzoek zijn beperkte sporen van bewoning waargenomen. Er is een stelsel van geulen gezien en sporen die met de landinrichting rondom het kasteel te maken hebben (sloten, wegen, akkergreppels). Dit betekent dat er geen reden is om op deze locatie vervolgonderzoeken (opgravingen) te doen.

De komende tijd worden op verschillende andere locaties nog archeologische onderzoeken uitgevoerd. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de resultaten.