Aanvullende onderzoeken tot en met augustus


Tijdens de bouwteamfase werkt aannemer KWS* het schets ontwerp (SO) uit naar een voorlopig ontwerp (VO) en vervolgens tot een definitief ontwerp (DO). Om een goed beeld te krijgen van het projectgebied worden de komende weken verschillende onderzoeken door KWS verricht. Voor de veiligheid wordt soms tijdelijk een rijstrook afgesloten. Dit zal vooral op de N276 en de N297 zijn. We proberen de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers zo klein mogelijk te houden. Naar verwachting worden de onderzoeken rond eind augustus afgerond.

 • Terreinonderzoek
  Via een Digitale Terrein meting (DTM) maken we een 3D-afbeelding van het projectgebied. Hierdoor kan een ontwerp, voor bijvoorbeeld de aansluiting van een bestaande weg op een nieuwe weg, nauwkeurig worden ontworpen. Dit onderzoek vindt vooral op de rijbanen op weg plaats, al rijdende in het verkeer. De opnamen van de weg en de bermen worden gemaakt met behulp van een speciale auto met een bol erop. In het veld doen ze de metingen handmatig.
  Afbeelding van DTM meting auto
  Afbeelding DTM meting auto (foto KWS)
 • Kabels en Leidingen Onderzoek
  Een KLIC melding (Kabels Leidingen Informatie Centrum) is een wettelijk verplichte melding aan het kadaster voordat in een gebied gegraven kan worden. Deze melding geeft informatie over de ligging van kabels en leidingen in een gebied. Hiermee worden de kans op schade tijdens graafwerkzaamheden en gevaarlijke situaties voorkomen. De bestaande KLIC melding wordt gecontroleerd. Indien nodig worden met een minigraver proefsleuven gemaakt om de leidingen in te meten en de exacte ligging te bepalen.
 • Geotechnisch grondonderzoek en waterbodemonderzoek
  Via deze onderzoeken krijgen we inzicht in de opbouw van de grond en weten we hoe het grondwater stroomt. Deze informatie is belangrijk bij het maken van de ontwerpen. Via handboringen en mechanische boringen worden bodemmonsters genomen.
  Sondeerwagen
  Foto van sondeerwagen waarmee grondonderzoek wordt verricht (foto KWS)

*Combinatie KWS Infra / Van Hattum en Blankevoort (verder genoemd als KWS).