Rectificatie kennisgeving


In de kennisgeving is bij het onderdeel ‘Schriftelijke zienswijzen’ een foutief mailadres vermeld voor het per e-mail kunnen sturen van een schriftelijke zienswijze. Het juiste mailadres is postbus@prvlimburg.nl

Voor het per e-mail indienen van een zienswijze moet u dus dit mailadres gebruiken en de e-mail sturen ter attentie van ‘Cluster Ruimte’.

Kijk hier voor de rectificatie (pdf, 298 kB) van de kennisgeving.

Meer informatie over het plan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, de wijze van terinzagelegging en de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen kunt u lezen in de kennisgeving (pdf, 432 kB). De daar opgenomen informatie blijft, ook voor wat betreft de termijn voor het indienen van zienswijzen (van 2 juli tot en met 12 augustus 2020), ongewijzigd.