Notitie Reikwijdte en Detailniveau


Voor de uitbreiding van VDL Nedcar worden op dit moment verschillende onderzoeken en planstudies gedaan. Een paar van die onderzoeken zijn nodig om een milieueffectrapport (MER) te kunnen maken. Als voorbereiding op dit MER is een concept-Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) geschreven. Vanaf donderdag 27 juni t/m woensdag 24 juli 2019 kunt u deze concept-NRD lezen en een reactie erop geven.

Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Voor de uitbreiding van VDL Nedcar worden op dit moment verschillende onderzoeken en planstudies gedaan. Een paar van die onderzoeken zijn nodig om een milieueffectrapport (MER) te kunnen maken. Als voorbereiding op dit MER is een concept-Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) geschreven. Vanaf donderdag 27 juni t/m woensdag 24 juli 2019 kunt u deze concept-NRD lezen en een reactie erop geven.

Bijgaand treft u de stukken en bijlagen kennisgeving "planvoornemen en vaststelling concept NRD"