Wat vooraf ging


VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken. VDL Nedcar wil het fabrieksterrein uitbreiden, om meerdere opdrachtgevers te kunnen bedienen, de productiecapaciteit uit te breiden, verder te ontwikkelen en de continuïteit te waarborgen. Het provinciebestuur wil meewerken aan een uitbreiding, omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor is van Limburg. Het zorgt voor veel werkgelegenheid in de fabriek zelf, maar ook bij toeleveranciers. We willen ervoor zorgen dat de autofabriek in onze regio blijft. Maar uitbreiding van het fabrieksterrein moet eerst wettelijk worden geregeld.

Wat ging vooraf aan dit project Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar?

September 2017 - heden

  • De Provincie Limburg, VDL Nedcar en de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen vragen aan Buck Consultants International om een geactualiseerde en integrale visie voor het plangebied te ontwikkelen. Met daarin een integrale aanpak op het gebied van economie, infrastructuur, leefbaarheid, natuur, water en recreatie.
  • VDL Nedcar stuurt een brief aan Gedeputeerde Staten over het beëindigen van de voorbereidingen van de spooraansluiting en de Car Handling Terminal. En over de wens om gezamenlijk op te trekken in de verdere uitwerking van de plannen.
  • Provincie Limburg stelt twee studies op naar de infrastructuur rondom het fabrieksterrein.
  • Gedurende deze periode vinden intensieve overleggen plaats tussen Provincie Limburg, VDL Nedcar en diverse overheidsinstanties.

Mei 2017

Gedeputeerde Staten besluiten om het ontwerp-inpassingsplan 'Spooraansluiting Yard' (inclusief Car Handling Terminal) uit te stellen.

November 2016

Gedeputeerde Staten stemmen in met het opstellen van het inpassingsplan 'Spooraansluiting Yard', inclusief Car Handling Terminal.

Juli 2015

Provinciale Staten stemmen in met de voorbereiding van de spooraansluiting van VDL Nedcar op het hoofdspoor.