Advies Commissie voor de mer


De Commissie voor de mer heeft haar advies gegeven over het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. De Commissie vindt dat sommige maatregelen om geluidhinder in Nieuwstadt te beperken nog onvoldoende onderzocht zijn in het rapport.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over het project. De Provincie Limburg had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.